Turen tager ca. en time.

Her anbefales gode kondisko eller måske er det endnu bedre med gummistøvler. Det er nødvendigt, at man er terrængående, da der skal forceres mange småhuller og andre hindringer. Alt efter vandstanden, kan det også være nødvendigt at vade lidt.

Start hvor vejbelægningen slutter og fortsæt ud af græsvejen til Pejdenoret. Gå så på ydersiden af diget langs noret. Normalt er det mest farbart tættest ved vandet.

Læg mærke til de fine stendiger, som er bygget af Hjortøboerne gennem de sidste 3-400 år.

Sommerfuglene muntrer sig i hindebæreren, som vokser langs Pejdenoret.

Den lille ø, Vibeholm er normal skueplads for en mængde måger, som byder dig velkommen med megen skrig og skrål.

På kortet er også vist den lille ø, Danmark. Den er dog næsten altid under vand med nogle få sten strittende ovenud. Ved lavvande kan den dog ses endnu.

Fra spidsen af Halen er der et fint kig over til Drejø mod vest og Skarø mod nord. Imellem de to øer kan man i det fjerne ogse se skovene på østenden af Avernakø.

Højestene sejlrende løber ganske tæt forbi øen og ca. hver halve time ses en af de store Ærøfærger sejle forbi. Også Drejø/Skarøfærgen kommer denne vej og så naturligvis også mange andre både, som man kan sidde sig i sandet og betragte.

Vejen tilbage ad sydsiden er en ganske anden oplevelse. Her er stranden fuld af sten både små og meget store. Inden du når møllen skal et digebrud forceres. For det meste giver det ikke anledning til problemer, men ved højvande skal der vades et stykke.

DSC 0495