Turen tager ca. 1 time.

Start ved havnen og følg vejen op til byen. Hvor vejen deler sig gå til højre forbi det lille mejeri.

Hjortø mejeri

I byen lå oprindeligt fire gårde. Den ene blev allerede omkring 1800 delt i to. Disse fem gårde ejer stadig landbrugsjorden på øen. Gårdene er i høj grad slægtsgårde. De fire af gårdene er stadig i slægtseje. Se slægtstavlerne.

Ved en brand i 1917 forsvandt to gårde fra byen og blev flyttet længere ud på øen.

På vej ud af byen ligger skolen på højre side. Skolen ophørte midt i halvfjerdserne, da øen fik færgeruten til Svendborg.

Lige efter skolen når du øens højeste punkt (svimlende ca. fem meter over havets overflade). Læg mærke til, at der kan ses vand uansat i hvilken retning du ser. Mod nord ser du Skarø, Fyn og Tåsinge (foran det hele naturligvis Hjelmshoved). Mod syd breder Ærø sig ud over hele horisonten.

Mod nord ses Skarø og Fyn

Hvor vejbelægningen slipper op drejer du til venstre ned mod møllen. Du klatrer forsigtigt over digets sten ned til stranden. og følger den mod sydøst. Her er nok det bedste sted på øen for et friskt havbad. Der er lidt sten i vandkanten men ellers rigeligt vand og ofte fin sandbund.

Ovre på den anden side af vandet mod vest ses tydeligt havnen på Drejø.

Ved Gråstene er det muligt at fortsætte langs kysten ved at gå gennem leddet ind på marken. Du kommer så forbi øens heliport og kommer ud i byen ved forsamlingshuset. Vær opmærksom på, at du på marken kan rende ind i ca. 40 glade stykker kvæg. De er vist meget fredelige, men det er på eget ansvar.

DSC 0278