Niels Hansen (født i 1824) sagde farvel til sin Anne Katrine og drog i krig mod tysken i den Slesviske krig 1848-50. 

Han sad sammen med danske soldater i skyttegraven. De andre flygtede da tre tyskere dukkede op og skød efter dem med deres forladere. De ramte øjensynligt forbi, så mens de ladede skød han en af dem, stak straks en anden ned med bajonetten og tog til sidst den tredie til fange.

For den dåd blev han heltekåret som Dannebrogsmand og til minde ses den dag i dag en trappesten foran stuehuset på Gammelgaard, som han opførte efter sin dåd og drev som fæstebonde sammen med sin kone Katrine.

De fik kun en datter. Det betød, at nevøen Jens Rasmussen, som startede som karl på Gammelgaard omkring 1860, overtog gården efter tredive års tro tjeneste.

slægtstavlen kan ses, hvordan ejerforholdene var tidligere.

Trappestenen på Gammelgaard. Bogstaverne står for Niels Hansen Skarø Dannebrogsmand og hans hustru Ane Katrine Jens Datter.

Jens Rasmussens søn Rasmus Hansen Rasmussen (født 1878)  bliver gift to gange. Først med Maren med hvem han får to børn Karen og Marius. Karen får en søn Reiner, der slår sig ned på Drejø. Maren dør af kræft. Herefter gifter Rasmus sig med Anne (født 1885) og de får sønnen Aksel.

1912 sælger baroniet Schelenborg og stamhuset Thorseng ejendommen matr. nr. 1a til gårdfæster Rasmus Hansen Rasmussen (Kilde: Tingbogen). Derved overgår Gammelgård fra at være en fæstegård til at tilhøre Rasmus Hansen Rasmussen.

Tidligere var en hestegang, hvor der nu er maskinhus på ejendommen.

Abelone

Ukendt og Abelone Rasmussen

Abelone er født på Gammelgaard 22. oktober 1888 ud af en søskendeflok på 9 hvoraf kun 5 blev voksne.

Forældre var Jens Rasmussen (1842-1906) og Karen Mortensen (1849-1893)

Se hele slægten på slægtstavlen.

Ifølge Svendborg Museum kan den anden på billedet være Maren Rasmussen, broderen Rasmus Hansen Rasmussens 1. kone. Det er det ikke, siger Nora. Så vi mangler en person på ca. samme alder som Abelone. Det er Abelone til højre på billedet.

Abelone lev aldrig kaldt andet en Lone. Børne i familien kaldte hende for Falone (faster).

Lone blev gift med Oskar Gøth. De flyttede til Svendborg hvor Oskar arbejde på FAF.

Abelones datter Astrid besøgte Nora 2015 94 år gammel. En frisk dame. Astrid kom på besøg på øen som ung. Sensationelt havde hun en rejsegrammofon, som kom med til stranden, hvor de unge solbadede og nød musikken. Astrids mand hed Karl Johan Korre.

Johanne Andersdatter

I 1747 føder Johanne et uægte barn.

Kirkebogen skriver således situationen:

Eadem die blev der et uægte drengebarn døbt hvis moder var Johanne Andersdatter tjenende hos Peder Andersen på Hjortø og til barnefader blev udlagt ved dåbens forretning efter nok en tilståelse udi sin barselsnød, en ved navn Rasmus fra Svendborg, som hun hverken har set før ej heller siden.