Karen Marie og Harald ca. 1930
1935

Bygget i 1929 det år Karen Marie og Harald blev gift. De flyttede ind og boede der indtil 1940, hvor de flyttede ud på Markgaard, da Jørgen Clausen døde. De fik datteren Nora i 1933.

Karen Marie og hendes søskende.

Emil, Karen Marie, Signe og Hans

De fire søskende er sammen på Hans Henningsens gård, hvor Karen Marie var i huset.

Bagved ses et egetræ. Da Nora boede som lille i Hjemly sankede hun agern fra træet og plantede det i en urtepottet og satte det derefter ud i haven.

Da familien flyttede tilbage til Markgaard i 1940 gravede Noras mor det lille egetræ op og flyttede der ud, hvor det stadig står som et ualmindelig flot eksemplar på arten.

Efter at Karen Marie og Harald var flyttet blev Hjemly lejet ud til feriegæster og logerende indtil Noras søn Mogens Rasmussen købte det i 1996.

Hjemly er bygget det sted hvor Markgaard lå før den brændte i 1917.

Billedet er fra Drejø havn omkring 1960. Karen Marie tager imod Haralds søster Maren og en ven Signe fra Rantzausminde. Faster Maren flyttede tilbage til Hjortø fra Langeland, da hendes mand døde. Hun fik lov at bo i Hjemly.

Feriegæst i Hjemly. Politibetjent der havde været interneret i Tyskland under krigen. De to unge er hans sønner.