Hans Lorentzen Rasmussen

Ca. 1923 får H. Lorentzen Rasmussen et stykke jord af sin bror på Gammelgård, Rasmus Rasmussen. Her opfører han et husmandssted med købmandsbutik, hvor han flytter ind med sin kone Karen. De får sønnen Kaj og datteren Gerda, som senere bliver gift med nabosønnen Karl Henningsen.

I stalden har været plads til 4-5 køer, lige så mange grise, en kalv eller to og så var der et hønsehus. Det lille landbrug og købmandsbutikken skulle ernære familien.

Sylvest Jensen luftfoto fra 1939

Oprindeligt skilt fra ejendommen

Igen i 1956 fløj Sylvest Jensen forbi og tog dette billede fra den anden side.

1968 Erhverver Anders Lund Svendsen og Per Dahl Jensen ejendommen. Landbrugsjorden frastykkes til Harry Pedersen, Fadersminde. 

Af matrikelkortet fremgår den oprindelige ejendoms omfang (matr.nr. 1c)

Per Dahl Jensen

1982 Overtager Per hele ejendomme, da Anders Svendsen får mulighed for at købe ejendommen Nyhjem, Pejdenoret 4.

2009 dør Per og året efter overtager Lise Gjedsted og Arne Lund ejendommen.

2015 Pejdenoret 1