I dette afsnit er søgt at give et billede af ejendomme og lidt fortællinger der knytter sig til stederne.

Få et overblik over slægterne på Hjortø i 400 år på slægtstavlen.

Hjortø by

Brovej 1
Træhuset, som blev bygget til en af de mange børn fra gården Nyhjem

Brovej 2
Fadersminde – som er en halvgaard efter at Markgård blev udskilt for 200 år siden

Brovej 3
Det gamle mejeri

Brovej 5
Fiskhuset – en gammel træbygning bygget af to fiskere for 100 år siden

Slyngen 1
Forsamlinshuset

Pejdenoret 1
Den gamle købmandsbutik. Et husmandssted bygget i 1923

Pejdenoret 2
Hjemly – Blev bygget for godt 100 år siden på Markgårds jordlod i byen

Pejdenoret 3
En af de fire oprindelige gårde på øen. Har været i samme slægt i mere end 400 år

Pejdenoret 4
Nyhjem – en af de oprindelige gårde

Pejdenoret 5
Postboligen – som er bygget m idt i 1800 tallet som bolig for øens post

Pejdenoret 6
Skolen, som er opført i 1901 og fungerede indtil 1976, hvor undervisningen blev flyttet til Svendborg.

Pejdenoret 7
Gammelgaard – en af de 4 oprindelige gårde

Pejdenoret 8
Købmandsbutikken – Som blev opført da søsteren til gårdejeren på Pejdenoret 3 skulle giftes.

Pejdenoret 9
Sølyst – En fisker fra Hjelmshoved fik lov til at opføre et hus i 1930

Pejdenoret 11
Markgaard – Den anden halvgård på Hjortø.

Pejdenoret 13
Møllen – Som gik ud af drift før krigen og blev solgt som sommerhus i 1950