Fremtiden7. marts 2016 blev afholdt møde i styregruppen på Svendborg Rådhus, hvor visionsplanen for de tre øer i Svendborg kommune blev godkendt. Se referat.

Se den færdige visions- og handlingsplan her. Et trykt eksemplar er omdelt på øerne.

Som en del af det hele blev prøvesejladsen til sommer også godkendt. Der vil være to mand ombord, når der efter morgenturen til Svendborg skal sejles Svendborg-Hjortø-Skarø-Avernakø-Drejø-Hjortø-Svendborg.

Det er tydeligvis meget vigtigt for kommunen og de andre øer at få foretaget denne prøvesejlads til sommer, så Hjortø har bøjet sig flertallet. Vi fremlagde også ideen at lade Birkholmbåden sejle til Drejø, og dermed sammenbinde hele Øhavet. Det vil man undersøge, da ideen generelt blev godt modtaget.

Det er naturligvis ikke nok at opstille visioner, så nu ligger der et arbejde der skal gøres.

Hjortø har bedt om, at blive involveret i arbejdet med den fremtidige færgestruktur og mobildækning/internet. Færgestrukturen tager Hans Søby sig. Det kunne på mødet konstateres, at ambitionerne for forbedret (hurtigere) færgesejlads er til stede.

Internet m.v. involverer kommunens edb chef. Der er muligt gennem kommunens embedsmænd, at få tilgang til at søge de mange statsmidler, der er afsat til øerne til netop færgedrift og internet.

De øvrige indsatsområder er plejestillinger, bosætning, erhverv og turisme på øerne. Vi kan blive involveret, hvis vi vil. 


Se tidligere referater fra arbejdsgruppen bosætning og erhverv

Se tidligere referater fra arbejdsgruppen transport og besejling

© Hjortø