Transport og besejling

Mødereferater m.m.

Proces og sammenskrivning af brainstorm den 11. april 2015

Mødereferat 22. juni 2015 i arbejdsgruppen

Mødereferat 28. september 2015 i arbejdsgruppen (Handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø)

Mødereferat 3. oktober 2015 - beboermøde på Hjortø med beslutning af fremtidig sejlplan


© Hjortø